„Vinted“ pasirašė Lietuvos Įvairovės chartiją

heart.png

Verslai ir organizacijos vienija jėgas kovai su nelygybe. Didžiausia Europoje internetinė naudotų mados prekių tarpusavio prekybos platforma „Vinted“ pasirašė Lietuvos Įvairovės chartiją – viešai įsipareigoja ir toliau savo darbuotojams užtikrinti įvairovę bei įtrauktį. 

 

Mažas, bet svarbus žingsnis įvairovės kelyje

„Įvairovė ir įtrauktis yra neatsiejama mūsų įmonės vertybių dalis, todėl stengiamės, kad „Vinted“ taptų įtraukiančia vieta, kurioje visi jaustųsi laukiami, ypač kai visuomenėje vis dar vyksta diskusijos apie lygybę. Atsižvelgdami į tai, tęsime savo pokyčių kelionę ir dėsime daugiau pastangų, kad ne tik užtikrintume lygias galimybes visiems savo darbuotojams, bet ir pakeistume požiūrį į įvairias mažumų grupes savo pačių darbuotojų tarpe. Šios chartijos pasirašymas yra tik vienas iš būdų parodyti savo įsipareigojimą. Tikime, kad jei galime būti savimi, dirbame geriau“, – sako „Vinted“ generalinis direktorius Thomas Plantenga.

 

„Vinted“ palaiko Lietuvos viešojo ir nevyriausybinio sektorių vykdomą lygybės politiką, o pasirašiusi Įvairovės chartiją kviečia ir kitus verslus prisidėti prie teigiamo pokyčio savo organizacijose ir visuomenėje apskritai. Pasirašydama Įvairovės chartiją, „Vinted“ įsipareigoja savo veikloje ir toliau gerbti įvairovės principus, pripažinti ir vertinti darbuotojų skirtumus, skatinti tarpusavio pasitikėjimą, nediskriminavimą ir užtikrinti kitus įvairovės bei lygybės principus.

 

„Svarbu, kad „Vinted“ rodo pavyzdį ir viešai įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes visiems. ES Įvairovės chartijos jungia atsakingas ir atviras įmones, kurios siekia įvairovės ir įtraukties savo darbuotojams, partneriams, klientams. Tam reikia lyderystės, tad džiugu, kad atsakingų organizacijų daugėja ir Lietuvoje“, – sako Rugilė Trumpytė, Lietuvos Įvairovės chartijos vadovė.

 

Dėmesys LGBTQ+ bendruomenei

LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitoje užfiksuotas didžiausias per Tarnybos istoriją skundų ir kreipimųsi skaičius – virš tūkstančio atvejų. Remiantis praeitų metų Europos lyčių̨ lygybės instituto indekso duomenimis, Lietuvos lygybės indeksas (58,4 iš 100) tebėra žemiau ES vidurkio (68 iš 100), tačiau judama teisinga linkme, nes Lietuva yra tarp dviejų ES valstybių, padariusių didžiausią pažangą nuo 2020 metų.

 

Pasak „Vinted“ strateginių personalo iniciatyvų direktorės Viktorijos Jaksebagaitės, „Vinted“ savo veikloje visuomet dėjo pastangas užtikrinti lygias sąlygas visiems įmonės darbuotojams. Neseniai įmonėje taip pat atliktas vidinis įvairovės bei įtraukties auditas. V. Jaksebagaitės tikinimu, svarbu, kad įtrauktis ir įvairovė taptų kasdiene norma, dėl to bendrovė investuoja į tvarių ilgalaikių naudų bei sprendimų paiešką, ieško būdų gerinti darbo sąlygas ir įtrauktį įvairioms visuomenės grupėms. Įmonė jau investuoja į šią sritį, bet mato vietos nuolatiniam progresui. „Vinted“ taip pat imasi pokyčių ir organizacijos viduje – ruošia Įvairovės ir Įtraukties strategiją augančiam daugiau nei 1 tūkst. darbuotojų kolektyvui.

 

Vykstant tarptautiniam LGBTQ+ bendruomenės palaikymo mėnesiui, „Vinted“ taip pat surengė specialias iniciatyvas. Birželio mėnesį „Vinted“ LGBTQ+ bendruomenė „Queerted“, atstovaujanti šios grupės nuomonę ir poreikius, kartu su savo partneriais ir palaikytojais siekia atkreipti dėmesį į LGBTQ+ istoriją ir patirtį. Tuo pačiu daug dėmesio skiriama „Vinted“ žmonėms suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų siekiant skatinti įtrauktį. Visą birželį darbuotojai skatinami saugioje erdvėje aptarti su lytimi ir seksualine tapatybe susijusias temas, taip pat parengtas LGBTQ+ terminų žodynas, organizuota filmų naktis, diskusijos, renginys su išorės svečiu ir kitos veiklos.

 

Įvairovės chartija

Lietuvos Įvairovės chartijos asociacija – tai nevyriausybinė organizacija, vienijanti privataus, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, kuriančias atvirą ir įtraukią darbo aplinką bei stiprinančias savo socialinę atsakomybę.

 

Asociacija siekia įgalinti organizacijas užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje, kurti įvairovės valdymo ir atvirumo standartus bei skatinti jų taikymą, skatinti organizacijų atvirumą ir socialinę atsakomybę.

 

Nuo 2018 m. „Įvairovės Chartiją“ pasirašė 20 organizacijų ir įsipareigojo užtikrinti lygias galimybes beveik 15 tūkst. jose dirbančių darbuotojų. Lietuvos Įvairovės Chartija yra ES Įvairovių Chartijų platformos dalis. Įvairovės chartijos veikia 26-iose ES valstybėse